Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §
Laatimispäivä 8.11.2011

1. Rekisterin pitäjä
Seicotec Oy
PL 88
FIN-60101 Seinäjoki
Puh. 0400 600 484
Y-tunnus: 2262088-4
www.suojaintukku.fi

Rekisterinpitäjän ylläpitojärjestelmät

 • a) Asiakasrekisteri
  • WooCommerce
  • Tehden
 • b) Markkinointi- ja viestintärekisteri
  • Tehden
  • Paytrail (verkkomaksut)
  • WooCommerce (verkkokauppa)
  • Mailchimp (uutiskirjeet)
  • Facebook, Instagram

2. Rekisteriasioista vastaava
Tilitoimisto Jokinen Oy
Pekka Valkama
Runkotie 8
FIN- 60510 Seinäjoki
Puh. 06 421 5444
Y-tunnus: 0938843-5

3. Rekisterin nimi
Suojaintukun verkkokaupan asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)
Asiakasrekisterin ylläpito ja verkkokaupan tilausten toimittaminen.

5. Rekisterin tietosisältö
Henkilön nimi, osoitetiedot, sähköpostiosoite, käyttäjätunnus, tilaushistoria

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterinpitäjä rekisteröi verkkokaupan asiakkaista ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa rekisteröityessään verkkokaupan asiakkaaksi.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Suojaintukun verkkokaupan asiakkaiden yhteystiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa. Rekisterin tiedot sijaitsevat palvelimella Suomessa.

1.9. Rekisteröidyn kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisterin ylläpitäjälle.

1.10. Rekisteröidyn tarkastus-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisterin ylläpitäjälle.

1.11. Tiedon korjaaminen
Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään rekisteriasioista.